Nestorkring
Rijk aan ervaring

Nestoren in de regio West.


- Regio-coördinator:  Drs J. (Joost) van Gelder

Na studie Klassieke talen, leraar in die vakken te Amsterdam. Lid Commissie Leerplan Klassieke talen; vakdidacticus Universiteit Leiden. Adjunct-directeur Nieuwe Lerarenopleiding (NLO) te Amsterdam. Directeur Postdoctorale Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam.


- Nestoren:

  • Drs Y.M. (Donny) Brandon, Den Haag; Adviseur / Coach

Studeerde bedrijfssociologie in Rotterdam en werkte bij de rijksoverheid. Was o.a. beleidsmedewerker en projectmanager bij een aantal ministeries. Stapte in 1999 over naar de non-profit sector. Was manager bedrijfsvoering bij een regionale GGZ instelling en consultant, interim-manager en trainer bij het expertisecentrum voor overheidsinformatisering. Van 2004 tot 2012 directeur/bestuurder van PJ Partners, provinciaal expertisecentrum op het gebied van preventief jeugdbeleid, leefbaarheid en participatie.

  • Dhr J.A.W.M. (Sjef) Cornelissen,Lisse; Adviseur / Coach / Mentor         

Organisatiesocioloog en Organisatiekundige. Na een veelzijdige loopbaan als beroepsofficier bij de Koninklijke landmacht 18 jaar werkzaam geweest als outplacement-consulent, loopbaanbegeleider en coach. Ervaring als bestuurder en vrijwilliger.

Als nestor meerdere directeuren/bestuurders gecoacht en begeleid bij veranderingsprocessen en organisatievraagstukken en gewerkt als coach van jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong). Inzetbaar in de Randstad.

  • Dhr A.C.Th. (Amedée) Daran Schartan, Zaandijk; Adviseur / Coach / Mentor    

HRM adviseur. Vele functies in bedrijven (o.m. HEMA) en maatschappelijke organisaties (o.m. grote werkgeversorganisatie) op het gebied van personeelszaken in ruime zin, laatstelijk als hoofd Personeelszaken/Ontwikkeling en Adviseur HRM bij de SFB Groep.  • Dr E. (Edo) Jongejan, Amsterdam; Adviseur / Mentor 

Gepromoveerd als chemicus. Na een aantal jaren als onderzoeker (adjunct-) directeur geworden van de dienst herhuisvesting van de gemeente Amsterdam. Daarna in verschillende rollen gewerkt bij overheid en organisaties zonder winstoogmerk, meestal in de (bege-)leiding van complexe reorganisaties en grote projecten.


 

  • Drs W.E. (Wytzia) de Savornin Lohman, Amsterdam; Adviseur / Coach / Mentor   

Vervulde na de studie geschiedenis leidinggevende functies bij de Vereniging Milieudefensie en de gemeente Amsterdam. Sinds 2001 zelfstandig gevestigd als proces-project-/programmamanager en strategisch adviseur.

Via Nestorkring gesprekspartner en adviseur voor besturen en directies. Samenwerkingsvraagstukken en verandermanagement.


  • Drs Ir J.A. (Johan) Sevenhuijsen, Schiedam

Chemicus en onderwijskundige. 30 jaar werkzaam geweest in het hoger beroepsonderwijs als docent, beleidsontwikkelaar, in een aantal directiefuncties en bij de strategische ondersteuning van het College van Bestuur. Veel ervaring opgedaan met processen van reorganisatie, fusie en samenwerking in de onderwijskolom. Ook ervaring als lid van de Raad van Toezicht van een maatschappelijke organisatie. Inzetbaar als adviseur/sparring-partner voor directeuren/bestuurders, die te maken hebben met vraagstukken van strategie, organisatie en participatie van medewerkers.


  • Mr. R.(Rob) de Wal, Amsterdam 

Na rechtenstudie loopbaan in het vormingswerk voor volwassenen en vervolgens staf- en managementfuncties in het hoger onderwijs. Bestuursfuncties bij opleidingen- en welzijnsorganisaties. Daarna zelfstandig consultant voor maatschappelijke organisaties. Deed als nestor opdrachten voor welzijnsorganisaties. Is nu secretaris van Nestorkring.  • Drs. M.S.T.M. (Marcel) Weijers, Amsterdam, Adviseur

Na studie Nederlands werkzaam in het onderwijs als docent, directielid, bestuurder en toezichthouder - in loondienst en als zelfstandig adviseur. Actief in alle onderwijssoorten van basisonderwijs tot universiteit. Daarnaast bestuurder en toezichthouder in organisaties in de gezondheidszorg en cultuurinstellingen. Veel ervaring met fusies, strategische vraagstukken en HRM.
 .